Πιστοποιητικά ΔΕΗ

 

Η έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση γίνεται αφού προηγηθεί αυτοψία του χώρου και ελεγχθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί της εταιρείας μας με υπευθυνότητα καταγράφουν –αν υπάρχουν- τις ελλείψεις , κακοτεχνίες και τις αποκαθιστούν για να προχωρήσει η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

 

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ σχεδιάζεται σε υπολογιστή και αποτυπώνεται σε έντυπη μορφή.

 

πιστοποιητικο δεη πιστοποιητικα δεη
Περιλαμβάνει:

 

  • Κάτοψη ηλεκτρικής εγκατάστασης με φορτία και σημεία χειρισμού σε μονογραφικό σχέδιο
  • κατοψη πιστοποιητικου δεη
  • Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού

Παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης ΔΕΗ.

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ΔΕΗ για:

1.       Αλλαγή ονόματος λογαριασμού ΔΕΗ

2.       Επ’αύξηση ισχύος παροχής ΔΕΗ

3.       Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ

4.       Καινούργια παροχή ΔΕΗ