Σήματα Τεχνικού Ασφαλείας

ΣΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Α) Τα σήματα ασφάλειας παίζουν σημαντικο ρόλο  προειδοποιώντας τους εργαζομενους ωστε να αποφευγουν τους κινδύνους ή υπενθυμίζοντας τους συγκεκριμένες οδηγίες. Η σήμανση ασφαλείας γίνεται με τυποποιημένα σήματα και χρώματα ασφαλείας ως εξής:

- κόκκινο χρώμα για απαγορευτικά σήματα, κίνδυνο, συναγερμό και εξοπλισμό καταπολέμησης πυρκαγιάς,
- κίτρινο χρώμα για προειδοποιητικά σήματα,
- μπλε χρώμα για σήματα υποχρέωσης,
- πράσινο χρώμα για σήματα διάσωσης ή βοηθείας

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ

Σήματα Ασφαλείας

Απαγορεύεται το κάπνισμα

Σήματα Ασφαλείας

Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα

Σήματα Ασφαλείας

Μην αγγίζετε

Σήματα Ασφαλείας

Απαγορεύεται η κατάσβεση με νερό

Σήματα Ασφαλείας

Απαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα διακίνησης φορτίων

Σήματα Ασφαλείας

Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια

Σήματα Ασφαλείας

Μη πόσιμο νερό

Σήματα Ασφαλείας

Απαγορεύεται η διέλευση πεζών

 

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ


Σήματα Ασφαλείας

Γενικός Κίνδυνος

Σήματα Ασφαλείας

Ραδιενέργεια ή Ραδιενεργά Υλικά

Σήματα Ασφαλείας

Αιωρούμενα Φορτία

Σήματα Ασφαλείας

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας (Υψηλή τάση)

Σήματα Ασφαλείας

Βιολογικός Κίνδυνος

Σήματα Ασφαλείας

Ακτινοβολία Laser

Σήματα Ασφαλείας

Κίνδυνος Παραπατήματος

Σήματα Ασφαλείας

Ισχυρό Μαγνητικό Πεδίο

Σήματα Ασφαλείας

Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Σήματα Ασφαλείας

Κίνδυνος Πτώσης

Σήματα Ασφαλείας

Χαμηλές θερμοκρασίες

Σήματα Ασφαλείας

Οχήματα διακίνησης φορτίων

Σήματα Ασφαλείας

Τοξικές ύλες

Σήματα Ασφαλείας

Διαβρωτικές ύλες

Σήματα Ασφαλείας

Εύφλεκτες ύλες / Υψηλή θερμοκρασία

Σήματα Ασφαλείας

Εκρηκτικές ύλες

Σήματα Ασφαλείας

Αναφλέξιμες ύλες

Σήματα Ασφαλείας

Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες

Σήματα Ασφαλείας

Κίνδυνος Γλιστρήματος

 

ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ


Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικών γυαλιών

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική χρήση γαντιών ασφαλείας

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική χρήση προστασίας ακοής

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική χρήση μποτών ασφαλείας

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική χρήση αναπνευστικής μάσκας

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική ατομική προστασία έναντι πτώσεων

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική προστασία σώματος

Σήματα Ασφαλείας

Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς

Σήματα Ασφαλείας

Γενική Υποχρέωση

 

ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ Η ΒΟΗΘΕΙΑΣ


Σήματα Ασφαλείας

Οδός/ Έξοδος κινδύνου

Σήματα Ασφαλείας

Οδός/ Έξοδος κινδύνου

Σήματα Ασφαλείας

Πρώτες βοήθειες

Σήματα Ασφαλείας

Φορείο

Σήματα Ασφαλείας

Πλύση ματιών

Σήματα Ασφαλείας

Θάλαμος καταιονισμού ασφαλείας

Σήματα Ασφαλείας

Τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες

Σήματα Ασφαλείας

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

 

ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ


Σήματα Ασφαλείας

Πυροσβεστική μάνικα

Σήματα Ασφαλείας

Σκάλα

Σήματα Ασφαλείας

Τηλέφωνο για την καταπολέμηση πυρκαγιών

Σήματα Ασφαλείας

Πυροσβεστήρας

Σήματα Ασφαλείας

Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

 

Αυτοματισμοί

Πρόσφατη συνεργασία με την Delta Electronics μια εταιρεία με πλήρη γκάμα στον τομέα των Αυτοματισμών  υψηλής τεχνολογίας