Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η VOLTSOLUTION αναλαμβάνει την ευθύνη ολόκληρης της κατασκευής φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων "με το κλειδί στο χέρι" (turn-key ), είτε πρόκειται για μικρή (kW) ή μεγάλη κλίμακας (MW), σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.


Αναλυτικά :

  1. Εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες και τη σχεδίαση
  2. Προμηθεύει τον εξοπλισμό και κατασκευάζει το σύνολο του έργου με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2000
  3. Επιβλέπει, συντονίζει και έχει τη συνολική ευθύνη για την υλοποίηση
  4. Το θέτει σε λειτουργία
  5. Αναλαμβάνει την υποστήριξη, συντήρηση και online τηλεπαρακολούθηση λετουργίας και ενεργειακής απόδοσης


Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία η παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα, διοχετεύεται και πωλείται στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένα επενδυτικά προγράμματα για ηλιακά πάρκα.