Φωτοβολταϊκά Συστήματα


Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών
φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό
δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας,
ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του
συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες
(ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Η εταιρεία μας εγκαθιστά συστήματα φωτοβολταϊκών έως 10kwp σε ιδιώτες καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Προμηθέυουμε τον εξοπλισμό αρχικά και έπειτα κάνουμε την απαραίτητη μελέτη και εγκατάσταση του συστήματος.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
(φωτοβολταϊκή γεννήτρια που ακουμπά σε κάποια μεταλλική βάση στήριξης), και τον
αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που παράγουν τα
φωτοβολταϊκά σε εναλλασσόμενο της ίδιας ποιότητας με το ρεύμα της ΔΕΗ. Το
ρεύμα αυτό περνά από ένα μετρητή και διοχετεύεται στο δίκτυο.

Μέσω αξιόπιστων εταιρειών, κατασκευαστών φωτοβολταϊκου εξοπλισμού εκμεταλευόμαστε την ηλιακή ενέργεια και μετατρέπουμε το κτίριο σας σε κερδοφόρα επιχείρηση.

Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες 1-10 KW.

·Σε δώματα

·Σε στέγες

·Σε στέγαστρα

φωτοβολταικα