Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ηλεκτρολογικές εκγαταστάσεις

Κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας ασχολείται με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις από το 1985. Εγκαταστάσεις κάθε είδους δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, γραφεία, πολυκαταστήματα, θέατρα, πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια κ.α.
Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ε.Λ.Ο.Τ. ΕΝ9001:2008

Εγγυόμαστε και προσφέρουμε καλομελετημένη, σύγχρονη και λειτουργική ηλεκτρική εγκατάσταση.
Το συνεργείο μας απαρτίζεται από πεπειραμένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.
Τα έργα μας επιβλέπονται πάντα από ηλεκτρολόγους μηχανικούς που φροντίζουν για την σωστή εφαρμογή κανόνων, καλοτεχνείας και ασφαλειας.

Στα πλαίσια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αναλαμβάνουμε:

Υποδομές ( σωληνώσεις, σχάρες, κανάλια)

Καλωδιώσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων

Υποσταθμούς μέσης τάσης

Αυτοματισμούς Κτιρίων

Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης

Η εταιρία μας παρέχει υψηλής ποιότητας και ασφαλείας υπηρεσίες στον χώρο των ηλεκτρικών έργων και των αυτοματισμών.

Επικοινωνία

Λιοσίων 46, Αθήνα
Χάρτης

voltsolution@gmail.com

+30 697 277 0460