Πιστοποιητικό ΔΕΗ

διόρθωση ηλεκτρολογικού πίνακα

Η έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση γίνεται αφού προηγηθεί αυτοψία του χώρου και ελεγχθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί της εταιρείας μας με υπευθυνότητα καταγράφουν –αν υπάρχουν- τις ελλείψεις , κακοτεχνίες και τις αποκαθιστούν για να προχωρήσει η έκδοση του πιστοποιητικού ΔΕΗ.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ σχεδιάζεται σε υπολογιστή και αποτυπώνεται σε έντυπη μορφή.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ περιλαμβάνει:

-Κάτοψη ηλεκτρικής εγκατάστασης με φορτία και σημεία χειρισμού σε μονογραφικό σχέδιο

-Κάτοψη πιστοποιητικού ΔΕΗ  

-Υπογραφή και σφραγίδα του αδειούχου ηλεκτρολόγου μηχανικού

-Παραδίδεται στον πελάτη για να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην εταιρεία ηλεκτροδότησης ΔΕΗ. 

Εκδίδουμε πιστοποιητικά ΔΕΗ για: 

1. Αλλαγή ονόματος λογαριασμού ΔΕΗ

2. Επ’αύξηση ισχύος παροχής ΔΕΗ

3. Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ

4. Καινούργια παροχή ΔΕΗ

Η εταιρία μας παρέχει υψηλής ποιότητας και ασφαλείας υπηρεσίες στον χώρο των ηλεκτρικών έργων και των αυτοματισμών.

Επικοινωνία

Λιοσίων 46, Αθήνα
Χάρτης

voltsolution@gmail.com

+30 697 277 0460